هیئت جوانان علمدار تنکابن

شب اول

[ سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح : کربلایی محمد گلین مقدم ]

سخنرانی : دریافت

روضه : دریافت

زمینه : دریافت

واحد اول : دریافت

واحد دوم : دریافت

شور : دریافت


شب دوم

[ سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح : کربلایی علی مجیدی ]

سخنرانی : دریافت

روضه : دریافت

زمینه : دریافت

واحد اول : دریافت

واحد دوم : دریافت

شور : دریافت

پایانی : دریافت


شب سوم

[ سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جوادی مقدم | مداح : کربلایی عبدالله فرجی ]

سخنرانی : دریافت

روضه : دریافت

زمینه : دریافت

واحد اول : دریافت

واحد دوم : دریافت

واحد سوم : دریافت

شور : دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه فرهنگی علمدار تنکابن