هیئت جوانان علمدار تنکابن

مناجات و روضه در شبهای ماه مبارک رمضان
چهارشنبه 10 خرداد / بعد از نماز مغرب و عشاء / مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام بلده سفلی