هیئت جوانان علمدار تنکابن

[جشن میلاد سرداران کربلا(ع) - به نفس کربلایی عبدالله فرجی و حاج اکبر مخصوص]

مدح خوانی 1 (کربلایی عبدالله فرجی): دریافت

مدح خوانی 2 (کربلایی عبدالله فرجی): دریافت

سرود 1 (کربلایی عبدالله فرجی): دریافت

سرود 2 (کربلایی عبدالله فرجی): دریافت

سرود 3 (کربلایی عبدالله فرجی): دریافت

مدح و سرود (حاج اکبر مخصوص): دریافت

گروه فرهنگی علمدار تنکابن