هیئت جوانان علمدار تنکابن

15 فروردین:

روضه: دریافت

واحد اول: دریافت

واحد دوم: دریافت

واحد سوم: دریافت

شور اول: دریافت

شور دوم: دریافت

شور سوم: دریافت14 فروردین:

(سخنران: حجت الاسلام و المسلمین عبدی - مداح: حاج اکبر مخصوص)

سخنرانی: دریافت

روضه: دریافت

زمینه: دریافت

واحد: دریافت

شور: دریافتگروه فرهنگی علمدار تنکابن