هیئت جوانان علمدار تنکابن

در ایام محرم و صفر، ملت عزیز ما باید روح حماسه را، روح عاشورایی را، روح نترسیدن از دشمن را، روح توکل به خدا را، روح مجاهدت فداکارانه در راه خدا را، در خودشان تقویت کنند و از امام حسین(ع) مدد بگیرند. مجالس عزاداری برای این است که دلهای ما را با حسین به علی(ع) و اهداف آن بزرگوار نزدیک و آشنا کند.

یک عده کج فهم نگویند که « امام حسین(ع) شکست خورد ». یک عده کج فهم نگویند که « راه امام حسین(ع) معنایش این است که همه ملت ایران کشته شوند » . کدام انسان نادانی، چنین حرفی را ممکن است بزند؟! یک ملت از حسین بن علی(ع) باید درس بگیرد. یعنی از دشمن نترسد؛ به خود متکی باشد؛ به خدای خود توکل کند؛ بداند که اگر دشمن با شوکت است، این شوکت، ناپایدار است. بداند اگر جبهه دشمن به ظاهر گسترده و قوی است، اما توان واقعی اش کم است.گروه فرهنگی علمدار تنکابن