هیئت جوانان علمدار تنکابن

در میان مفسران در این باره گفتگوست که این آیه در مورد چه کسانی است. از امام علی(ع) روایت شده است: آیه «من المومنین رجال...» درباره ی ما نازل شده است. آن کسی که انتظار شهادت را می کشد، من هستم (وقبلاً مردانی از ما همچون حمزه سیدالشهدا(ع) شربت شهادت نوشیدند) و من هرگز در عهد و پیمان خود تغییر و تبدیلی ندادم.

البته آیه مفهوم وسیعی دارد که تمام مومنان راستین را در هر عصر و زمان شامل می شود؛ چه آنها که در راه خدا شربت شهادت را نوشیدند و چه آنها که بدون هیچ گونه تزلزلی، بر سر عهد و پیمان با خدای خویش ایستاده و آماده ی جهاد و شهادت بودند. نقل شده است که هر کدام از یاران امام حسین(ع) در کربلا که می خواستند به میدان بروند، با امام وداع می کردند و می گفتند: سلام بر تو ای پسر رسول خدا (سلام خداحافظی). امام نیز به آنها پاسخ می گفت و می فرمود: « سلام بر تو؛ ما پشت سر تو هستیم» سپس این آیه را تلاوت می فرمود: « فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر ». همچنین گفته اند که امام حسین(ع) هنگامی که خبر شهادت برخی از شهیدان را شنید، این آیه را تلاوت نمود.
گروه فرهنگی علمدار تنکابن